Baggrund

BDSM Emblem

bdsm-shop.dk

Blev etableret som følge af, og som et naturligt supplement til, et andet helt privat fritids- og hobbyprojekt benævnt som – Smykkeprojektet.

Smykkeprojektet

Smykkeprojektets primære omdrejningspunkt var, at designe, udvikle og producere et smykke, udført som halsvedhæng, forsynet med det af – The Emblem Project udviklede, definerede og grafisk illustrerede BDSMblem – på begge sider. Læs mere under – Historien – Smykkeprojektet (Link)

Baggrunden for smykkeprojektet var et personligt ønske om, at erhverve et halsvedhæng forsynet med det af – The Emblem Projekt definerede BDSMblem på begge sider, i en passende udførelse og kvalitet, der dels kunne bæres af mig selv, og dels kunne overdrages som en erkendtlighed til mine aktuelle relationer.

Efter en ihærdig søgen på nettet, synes der ikke at eksistere et sådan på markedet, og mit mål og intention blev derfor selv at udvikle og producere et sådan, alene med udgangspunkt i – The Emblem Projekt definition og grafiske illustrationer. Se – The Emblem Projekt’s – Definition (Link) og Grafiske illustrationer (Link)

Udvikling

Efter års intensiv indsats, overvindelse af utallige forhindringer, en betydelig investering i produktudvikling og produktmodning lykkedes Smykkeprojektet og et antal enheder blev produceret, dels til mig selv, og dels til mine aktuelle relationer, og igennem vor færden i miljøet fik flere, såvel i, som udenfor min almindelige BDSM-omgangskreds kendskab til smykket, og flere og flere udtrykte ønske om at erhverve et eksemplar, hvilket jeg naturligvis blev beæret over, og netop fordi der jo her var tale om et smykke med det – Internationale symbol for BDSM, fandt jeg det ganske naturligt, også at gøre det tilgængeligt for andre udøvere, der måtte ønske at erhverve et eksemplar, idet

Opfyldelsen af – The Emblem Projects formål og intention med at skabe et – Internationalt symbol for BDSM naturligvis betinger, dels at der udvikles et bredt og alsidigt udvalg af effekter, produkter og varer baseret på symbolet, til anvendelse indenfor forskellige anvendelsesområder, og dels at disse gøres let tilgængelige.

Dog betinger det også, at enhver form for markedsføring af symbolet alene sker i nøje overensstemmelse med – Diskretionshensigten (Link) således at det – Internationale BDSM Symbol ikke igennem en uansvarlig aggressiv markedsføring, gøres alment synlig og offentligt kendt, idet symbolets mulighed for udbredelse og anvendelse herved vil gå tabt.

Netop dét, at synliggøre eksistensen af smykket og gøre det let tilgængeligt for alle ”indviede”, uden at krænke – Diskretionshensigten (Link) blev i sig selv en udfordring, men en oplagt løsning kunne være etablering af et diskret site på nettet, der alene dukkede op, når der direkte blev søgt på det, og det førte til etablering af bdsm-shop.dk.

Historien om etablering og udviklingen af bdsm-shop.dk, kan du læse her – Historien – bdsm-shop.dk (Link)

”indviede” – i din omgangskreds.

Nok skulle det være muligt, igennem anvendelse af effektiv målrettet og struktureret Digital Markedsføring, på en og samme tid, både at holde sitet bdsm-shop.dk ”skjult” for almenheden, og derved undgå almen udbredelse af kendskabet til BDSM-symbolet, og samtidig nå ud til de ”indviede”, og de der specifikt søger oplysninger om BDSM, og herigennem udbrede kendskabet til dette smykke og gøre det tilgængeligt, men

Alle ”indviede” der får kendskab til – bdsm-shop.dk – kan naturligvis også selv, hver for sig, bidrage til en hurtigere og mere effektiv udbredelse af kendskabet til dette smykke, blot ved at sende en venlig hilsen til de ”indviede” de har kontakt med i BDSM universet, indeholdende et link til – bdsm-shop.dk.

En venlig gestus, nok mange vil værdsætte højt.

Mere – om os

Senest opdateret:

11. februar 2019