Handelsbetingelser

BDSM Emblem

Generelt:

Målgruppe

Dette site/shop er dedikeret for udøvere af BDSM.

Betingelserne

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder ved køb hos – bdsm-shop.dk, med mindre der er indgået anden skriftlig aftale imellem køber og bdsm-shop.dk

Aldersgrænse

Du skal være fyldt 18 år for at handle med bdsm-shop.dk.

Er du ikke fyldt 18 år kan du ikke handle på bdsm-shop.dk, uanset om der er tale om handel for andre.

Opdatering

Handelsbetingelserne vil løbende blive opdateret for at afspejle ændringer i teknologi, bdsm-shop.dk’s forretningsmodel, systemkapacitet og/ eller i forbindelse med tilpasning til gældende love og regler.

Derfor skal du også godkende betingelserne, hver gang du handler hos bdsm-shop.dk.

Hvis du ikke kan acceptere bdsm-shop.dk Handelsbetingelser, kan du ikke handle hos bdsm-shop.dk

Åbningstider

bdsm-shop.dk er åben 24 timer i døgnet, men kan dog være lukket som følge af vedligeholdelse.

bdsm-shop.dk forsøger dog så vidt muligt at udføre vedligeholdelse i nattetimerne.

Forbehold

Der tages forbehold for prisfejl, udsolgte eller udgåede varer, korrekturfejl samt force majeure.

Lovvalg og værneting:

Gældende

For enhver handel/aftale indgået med bdsm-shop.dk, herunder disse betingelser, gælder Dansk lovgivning og Dansk ret.

Enhver tvist der måtte opstå i forbindelse med aftaler og handel med bdsm-shop.dk, herunder aftalens eksistens eller gyldighed, skal indbringes for en kompetent domstol i Danmark.

Parterne:

Sælger

Som sælger – anses www.bdsm-shop.dk.

Køber

Som køber – anses den der på ordreblanketten, står anført i rubrikken – Køber.

Betaler

Som betaler – anses den der på ordreblanketten, står anført i rubrikken – Betaler.

Modtager

Som modtager – anses den der på ordreblanketten, står anført i rubrikken – Modtager.

Transportør

Som transportør – anses den til hvem sælger imod behørig kvittering, har overdraget varen med henblik på transport og overdragelse til, den der på ordreblanketten, står anført i rubrikken – Modtager.

Valuta:

Valuta

Alle beløb angives i Danske kroner.

Priser:

Generelt

Angivne priser er forpligtende for sælger.

Undtagelser

Ædelmetaller.

Grundet væsentlige og uforudsigelige svingninger i råvareprisen for ædelmetaller gælder følgende.

Priser angivet for produkter, varer, mv., der er baseret på og/eller hvori indgår ædelmetaller, er alene angivet som vejledende.

Den angivne pris kan fraviges i det omfang sælger ikke uden tab, vil kunne sælge varen til den på sitet angivne pris.

Hvor dette måtte indtræde, vil en modtaget ordre ikke være bindende for – Sælger.

Sælger vil i stedet fremsende en ordrebekræftelse, indeholdende den pris sælger aktuelt vil kunne tilbyde at sælge varen til.

Denne ordrebekræftelse er på ingen måde forpligtende for køber, men skal alene betragtes som et tilbud afgivet af sælger, som køber og/eller betaler efter eget valg enten kan afslå eller acceptere.

Omkostninger:

Oplysninger

Alle omkostninger vil fremgå af ordrebekræftelse.

Ved køb

Hver selvstændigt afgivet ordre tillægges henholdsvis ekspeditionsgebyr og forsendelsesomkostninger.

Ved forsendelse

Tillægges omkostninger i henhold til de af transportør gældende priser for levering af transportydelsen.

Transportomkostninger beregnes ud fra sælgers lager, og frem til den aktuelt oplyste adresse for modtager.

Moms, afgifter, mv.

Moms

bdsm-shop.dk er ikke momspligtig/momsregistreret, og indtil det sker, vil alle priser og ethvert salg være uden moms.

Beløbsgrænser  

Dansk lov, påbyder momsregistrering ved erhvervsmæssig omsætning større end DKK. 50.000,- pr. år.

Handel under angivne beløb p.a. anses som værende privat handel og betinger ikke momsregistrering.

Indtil sælgers varesalg overstiger DKK. 50.000,- pr. år. vil sælger ikke være momsregistreret og vil ikke opkræve Moms.

Når sælgers varesalg overstiger DKK. 50.000,- pr. år. – vil sælger foranledige momsregistrering og vil opkræve Moms.

Om der i prisen er indeholdt Dansk moms eller ej, vil fremgå dels af produktbladet for hver enkelt enhed, og være særligt specificeret på ordrebekræftelsen.

Opkrævning

Er sælger momsregistreret, vil Dansk moms blive opkrævet for ethvert salg til modtageradresser indenfor Danmarks grænser.

Er sælger momsregistreret, vil Dansk moms ikke blive opkrævet for salg til modtageradresser udenfor Danmarks grænser.

Modtager

Modtager er selv og egenhændigt forpligtet til, at svare moms jf. de til enhver tid gældende regler i modtagerlandet.

Afgifter, mv.

Sælger

Sælger er selv og egenhændigt forpligtet til, at svare alle andre afgifter, der jf. Dansk lov skal erlægges i forbindelse med salg i Danmark.

Modtager

Modtager er selv og egenhændigt forpligtet til, at svare alle afgifter, der jf. lovgivningen i modtagerlandet skal erlægges i forbindelse med køb.

Bestilling:

Ordrer

Ordrer afgives via www.bdsm-shop.dk.

For at sikre at sælger modtager alle fornødne oplysninger første gang, er køber forpligtet til at udfylde samtlige felter i ordreblanketten.

Annullation

bdsm-shop.dk forbeholder sig ret til at annullere aftale om køb i en af de følgende situationer, uden at være ansvarlige for erstatning eller andre omkostninger

 • Dine betalings oplysninger er ikke korrekte eller kan ikke verificeres
 • Din bestilling formodes afgivet med henblik på bedrageri eller anden form for kriminalitet, mv. eller er afgivet i forbindelse med anden strafbar handling eller ulovlig aktivitet. (Politianmeldes)
 • Der opstår en utilsigtet fejl på bdsm-shop.dk, fx en betalingsfejl el.lign.
 • bdsm-shop.dk har grund til at tro, at du er under 18 år gammel.
 • Ses indbetalingen ikke indgået indenfor 7 ugedage efter vor afsendelse af ordrebekræftelse, vil ordren blive anset som værende annulleret af køber, hvorefter køber ikke vil kunne gøre krav gældende i relation til denne ordre.

Ordrebekræftelse

Generering:

Ved køb genereres automatisk en ordrebekræftelse på www.bdsm-shop.dk

Informationer:

Ordrebekræftelsen vil indeholde alle oplysninger om forhold for handelens gennemførelse, dvs. alle elementer vil være specificeret ud, herunder

 • bestilt antal, type, pris, evt. udsolgte varer/restordre.
 • alle evt. gebyrer og omkostninger, herunder også omkostninger til ekspedition, fragt, moms, mv., samt
 • oplysninger om hvortil indbetalingen kan ske, og hvilke oplysninger der skal fremgå af indbetalingen for at sælger vil være i stand til at identificere netop den ordre som indbetalingen er relateret til.

Reservation:

I forbindelse med modtagelse af ordrebekræftelse, vil varer der fremgår af ordrebekræftelsen kunne anses som værende reserveret.

Afsendelse:

Pakning og afsendelse afventer blot at indbetalingen registreres indgået på sælgers konto i bank/pengeinstitut.

Betaling og betalingsmidler

Aktuelt

bdsm-shop.dk tilbyder pt. alene betaling via pengeoverførsel fra bank eller andet pengeinstitut.

På sigt

Over tid vil vi dog udvide med følgende betalings muligheder.

Betalingskort, herunder – Dankort, VISA/Dankort, VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, American Express, JCB og Diners Club.

Mobiloverførsel, herunder – MobilePay og lignende.

Bankoverførsel:

Opkrævning:

Opkrævning sker ved automatisk genereret ordrebekræftelse ved køb på www.bdsm-shop.dk

Oplysninger til brug for betaling fremgår af ordrebekræftelse.

Anvisning:

Betaling kan alene ske ved overførsel fra bank/pengeinstitut til sælgers konto i bank/pengeinstitut.

Betaling kan alene ske i Danske kroner.

Det er betalers ansvar, at sikre sig, at enhver indbetaling er forsynet med fornødne oplysninger til, at sælger kan relatere det indbetalte beløb til en specifik afgiven ordre.

Betalingskort:

Opkrævning:

Opkrævning sker ved automatisk genereret ordrebekræftelse ved køb på www.bdsm-shop.dk

Oplysninger til brug for betaling fremgår af ordrebekræftelse.

Anvisning:

Anvisning/overførsel sker via betalingsformidler.

Betaling kan alene ske i Danske kroner.

Det er betalers ansvar, at sikre sig, at enhver indbetaling er forsynet med fornødne oplysninger til, at sælger kan relatere det indbetalte beløb til en specifik afgiven ordre.

Mobiloverførsel

Opkrævning:

Opkrævning sker ved automatisk genereret ordrebekræftelse ved køb på www.bdsm-shop.dk

Oplysninger til brug for betaling fremgår af ordrebekræftelse.

Anvisning:

Betaling kan alene ske ved overførsel fra bank/pengeinstitut til sælgers konto i bank/pengeinstitut.

Betaling kan alene ske i Danske kroner.

Det er betalers ansvar, at sikre sig, at enhver indbetaling er forsynet med fornødne oplysninger til, at sælger kan relatere det indbetalte beløb til en specifik afgiven ordre.

Accept

Sælger betragter indbetaling af det på ordrebekræftelsen angivne beløb som accept og berigtigelse af bestillingen af det på ordrebekræftelsen anførte.

Databeskyttelse

Betalingsoplysninger

Transaktionsoplysninger mv. vil altid blive sendt i krypteret form via en sikker SSL-forbindelse, og det er således kun dig og betalingsudbyder, der kan aflæse denne information.

Dine kortoplysninger bliver ikke set eller gemt på bdsm-shop.dk.

Levering:

Afsendelse

Ordrer afgivet på en offentlig fri- eller helligdag, eller i weekender, ekspederes og afsendes førstkommende hverdag.

Ordrer for hvilke betaling er registreret på hverdage inden klokken 14:00, ekspederes og afsendes førstkommende hverdag.

Ordrer ekspederes og afsendes tidligst førstkommende hverdag efter, at det på ordrebekræftelsen angivne beløb ses registreret indbetalt på sælgers konto i bank/pengeinstitut.

Afsender:

Af hensyn til opretholdelse af diskretion, vil alle varer der afsendes for bdsm-shop.dk være anført afsender – Helstrup Accessory.

Pakning

Alle produkter og varer afsendes i pakninger tilpasset den anvendte forsendelsesmetode uden ekstra omkostninger for køber, med henblik på imødegåelse af beskadigelse under transport.

Forsendelse

bdsm-shop.dk anvender alene transportører der dels tilbyder mulighed for at følge varen under dens rejse, og hvor modtager kan vælge om pakken skal leveres til døren med omdeling, eller til afhentning hos valgfrit posthus/pakkeboks.

Vil altid ske ved anvendelse af normal forsendelse, med mindre der ved afgivelse af ordren er indgået særlig aftale om anden forsendelse.

Normal:

Forsendelse sker som udgangspunkt med Post Danmark, fragtmand eller anden Dansk transportør efter sælgers valg.

Forsendelse kan ske ved pågældende transportørs overdragelse af varen til samarbejdspartnere i såvel indland som udland.

 • Ved levering indenfor Danmarks grænser, vil modtager i reglen modtage varerne dagen efter afsendelse.
 • Ved levering udenfor Danmarks grænser, må modtager påregne længere leveringstid, alt afhængig af hvortil i verden leverancen skal ske og de til enhver tid gældende lokale forhold på leveringsvejen.

Ekspres:

Forsendelse af varer sker som udgangspunkt med Post Danmark, fragtmand eller anden Dansk transportør efter sælgers valg.

Forsendelse kan ske ved pågældende transportørs overdragelse af varen til samarbejdspartnere i såvel indland som udland.

Forventet leveringstid oplyses individuelt.

Anden:

Er der ved afgivelse af ordre indgået særlig aftale om anden form for levering, vil specifikation heraf fremgå af ordrebekræftelsen.

Transportør

Effektueret:

Varen anses som leveret af transportør til modtager, på det tidspunkt hvor denne imod behørig kvittering, fysisk har overdraget varen, til den på ordrebekræftelsen angivne modtager.

Leveres varen af transportør, uden at det sker ved personlig overdragelse, hvorved modtager ikke har mulighed for at kontrollere såvel emballage som varens tilstand ved leveringen, anses varen ikke som leveret før, modtager har haft lejlighed til at foretage kontrol af det modtagne.

Sælger

Effektueret:

Varen anses som leveret af sælger til modtager, på det tidspunkt hvor transportør imod behørig kvittering, fysisk har overdraget varen, til den på ordrebekræftelsen angivne modtager.

Modtagelse:

Kontrol

Modtager er forpligtet til, straks ved modtagelsen at kontrollere,

 • At varens emballage er ubeskadiget ved modtagelsen.
 • At det leverede til fulde er i overensstemmelse med det på ordrebekræftelsen angivne.
 • At det leverede forefindes i ubeskadiget stand ved overdragelsen.
 • At det leveredes kvalitet til fulde lever op til købers forventninger.
 • At det leverede ved leveringen forefindes i fuldt funktionsduelig stand.

Leveringsmåde A

Leveres varen af transportør, ved personlig overdragelse, skal modtager straks kontrollere, at varens emballage er ubeskadiget.

 • Er varens emballage beskadiget ved modtagelsen, påligger det modtager straks at kontrollere, at varen i sig selv er ubeskadiget.
 • Findes varen beskadiget, skal denne straks returneres med den leverende transportør.

Det påligger modtager, straks og uden unødigt ophold, at give meddelelse til sælger, ifald der i leverancen måtte være uoverensstemmelser af ovennævnte art.

Leveringsmåde B

Leveres varen af transportør, uden at det sker ved personlig overdragelse, hvorved modtager ikke har mulighed for at kontrollere såvel emballage som vare ved leveringen,

 • Skal modtager snarest og uden ophold kontrollere varens beskaffenhed.
 • Findes varen beskadiget, skal denne uden unødigt ophold returneres via den leverende transportør.

Det påligger modtager, snarest og uden unødigt ophold, at give meddelelse til sælger, ifald der i leverancen måtte være uoverensstemmelser af ovennævnte art.

Bortfald

Har modtager ikke inden 7 hverdag fra tidspunktet for transportørs påstand om overdragelse af varen, overfor sælger indgivet anmeldelse om manglende levering og/eller om fejl og mangler ved varen, anses varen hhv.  som leveret og dens stand ved leveringen – som accepteret, og ethvert krav overfor sælger bortfalder.

Vejledninger:

Vedlagt

Hvis der findes produktbeskrivelser, brugs- og vedligeholdelses vejledninger, vil disse være vedlagt.

Yderligere

Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra bdsm-shop.dk er denne af vejledende art.

Fortrydelse:

Inden afsendelse

Fortryder køber afgivelsen af ordren – inden den er afsendt fra sælger, er det blot at køber giver sælger meddelelse herom. Da vil ordren blive annulleret uden omkostninger for køber.

Efter afsendelse

Fortryder køber afgivelsen af ordren – efter at varen af sælger er overdraget til transportør, er det blot at returnere varen straks ved modtagelse via den leverende transportør.

Efter modtagelse

Fortryder køber sit køb – efter at varen er modtaget, er det blot at returnere varen via den leverende transportør, inden udløb af gældende fortrydelsesfrist.

Frist                            

Fortrydelses fristen er 14 dage, (Inkl. weekend/helligdage) regnet fra tidspunktet for varens modtagelse fra transportør.

I øvrigt gælder den til enhver tid gældende Dansk lovgivning for handel via internettet.

Refusion

Refusion og dens omfang ydes på følgende betingelser.

 • For varer der modtages retur – hvor sælger ikke konstaterer brug og/eller beskadigelse af enten vare, emballage eller øvrigt tilbehør, vil sælger uden ophold effektuere tilbageførsel af det fulde fakturabeløb, dog eksklusive afholdte forsendelsesomkostninger, samt evt. andre afledte omkostninger påført sælger i forbindelse med fortrydelse og returforsendelse.
 • For varer der modtages retur – hvor sælger kan konstatere brug og/eller beskadigelse af enten vare, emballage eller øvrigt tilbehør, vil sælger uden ophold effektuere tilbageførsel af det fulde fakturabeløb, dog eksklusive afholdte forsendelsesomkostninger, samt evt. andre afledte omkostninger påført sælger i forbindelse med fortrydelse og returforsendelse, samt omkostninger der medgår til udbedring af eventuelle skader.
 • For varer der modtages retur – hvor vare og/eller emballage er påført beskadigelse under transport, vil sælger uden ophold effektuere tilbageførsel af det fulde fakturabeløb, dog eksklusive afholdte forsendelsesomkostninger, samt evt. andre afledte omkostninger påført sælger i forbindelse med fortrydelse og returforsendelse.

Bemærk:

Fortrydelses- og returret er ikke gældende, hvis du reelt har taget varen i brug og/eller hvis varen er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den.

Fortrydelses- og returret er alene gældende for ubrugte varer der returneres i samme stand, som de er modtaget, og i original og intakt emballage.

Returnering:

Modtager

Returvarer skal sendes til

Helstrup Accessory

Birkehaven 1b

7442 Engesvang

Bilag:

Vedlæg kopi af ordrebekræftelse med tydeligt ordrenummer, samt en kort beskrivelse af din begrundelse og dine ønsker i forbindelse med returneringen.

Garanti:

Generelt

Garanti ydes i henhold til den til enhver tid gældende – Dansk lovgivning – Herunder købelov og handel via internettet.

Reklamation

Reklamation skal ske i henhold til den til enhver tid gældende – Dansk lovgivning – Herunder købelov og handel via internettet.

Fravigelse:

Sælger anser enhver form for reklamation som et udtryk for uopfyldte forventninger og intet menneske, ingen kommunikation og ingen produktion vil være ufejlbarlig, vi kan alle lære og blive bedre til at undgå uopfyldte forventninger.

Det er sælgers udtrykkelige ønske og mål, at søge at undgå uopfyldte forventninger, hvorfor sælger vil anse enhver form for tilkendegivelse af – hvor vi og/eller vore produkter, ydelser, leverandører, mv., ikke lever op til vore kunders forventninger, som en kærkommen mulighed for – at blive bedre og dygtigere.

Sælger imødeser derfor meget gerne henvendelser om uopfyldte forventninger, også efter udløbet af de i – Dansk lovgivning – fastsatte garanti- og reklamationsperioder mv., ligesom vi naturligvis vil behandle og håndtere enhver reklamation dybt seriøst, og objektivt vurdere rimeligheden heri, med henblik på evt. at søge at kompensere, i det omfang det måtte findes ret- og rimeligt.

Risiko- og overgange:

Sælger

Sælger bærer det fulde ansvar for varen og dens beskaffenhed indtil varen, imod behørig kvittering, er overdraget i transportørens varetægt.

Modtager

Modtager bærer det fulde ansvar for varen og dens beskaffenhed, fra det tidspunkt hvor varen, er overdraget til modtager fra transportør.

Der refereres her til ovennævnte betingelser for – Modtagelse.

Modtager bærer det fulde ansvar for varen og dens beskaffenhed så længe den er i modtageres varetægt, og indtil det tidspunkt hvor varen, imod behørig kvittering, overdrages til transportør med henblik på returnering.

Transportør

Transportør bærer det fulde ansvar for varen og dens beskaffenhed fra det tidspunkt hvor varen er overdraget i transportørens varetægt, og frem til det tidspunkt hvor transportøren imod behørig kvittering, har overdraget varen til modtager.

Ansvar:

Ansvaret for varen og dens beskaffenhed, regnet fra tidspunktet for sælgers overdragelse til transportør, til denne imod behørig kvittering endeligt har overdraget varen til modtager, påligger til fulde den af sælger valgte transportør, der tillige til fulde hæfter for de samarbejdspartnere transportøren har valgt at agerer med.

Transportør kan ikke ved evt. overdragelse til samarbejdspartner, frigøre sig for, at bære det fulde ansvar for varen og dennes beskaffenhed, fra tidspunktet for modtagelse af afsender til tidspunktet for overdragelse til modtager.

Dokumentation:

Ansvaret for dokumentation for faktisk levering til modtager påligger alene transportør.

Mere – om os

Betingelser

Senest opdateret:

11. februar 2019