Tilblivelsen.

BDSM Emblem

Udgangspunkt basis – Triskele.

The Emblem Project – Besluttede at tage udgangspunkt i en såkaldt triskele.

En triskele er et symbol, der består af tre symmetrisk bøjede ben eller stiliserede former som tre spiraler, γ-formede arme eller lignende, der udgår fra et centralt punkt.

Varianter, hvor der bruges ben, regnes ofte som ktoniske symboler, dvs. symboler for underjordiske kræfter, medens varianter med spiraler gerne regnes for solsymboler. Sidstnævnte type er også blevet brugt i kristen kontekst i middelalderen; nemlig som symbol på treenigheden, særligt i keltiske kulturer, hvor symbolet går tilbage til førkristen tid. Figuren med de tre ben ses bl.a. på græske mønter og vaser. Den trebenede figur findes også i mange våbenskjold, medens en version, der består af tre hageformede streger, ofte findes i bogmærker. Den mest kendte brug af en triskele er i Isle of Mans flag og som symbol for Sicilien og Bretagne.

I moderne tid bruges triskeler også i symboler af nynazistiske og racistiske grupperinger, af visse BDSM-grupper, og af enkelte grupper inden for asatro og wicca.

Symboler designet og udført med basis i grundformen triskele kan som nævnt spores meget langt tilbage i tiden og til mange forskellige kulturer, og hver for sig rummer de enten få eller mange helt særlige kendetegn, i mere eller mindre detaljeret form, der tilsammen gør, at de rummer og signalerer sin helt egen og unikke betydning.

For langt de fleste symboler, hvis design og udførelse har basis i grundformen triskele, ligger deres symbolik endog meget langt væk fra BDSM, men på en eller anden måde har triskele’ens mystik, i den almindelige opfattelse indenfor BDSM-universet, i større eller mindre grad, dannet associationer til BDSM, som det f.eks. er tilfældet omkring den triskele der anvendes for huset Roissy i bogen “Story of O” (Link) af Pauline Réage.

Her er der tale om en såkaldt – neolithic triple spiral, der ligeledes kan spores meget langt tilbage i tiden og til mange forskellige kulturer, og hvor deres symbolik og betydning som oftest ligger endog meget langt væk fra BDSM.

Som eksempler på triskele’er, hvis betydning ligger endog meget langt væk fra BDSM, kan blot nævnes – The seal of the US Department of Transportation, våbenskjoldet fra en gammel Okinawan-familie, der siden er blevet symbol for en form for Okinawan kampsport, osv.

At der er tale om en triskele, hvad enten der er tale om en Celtic Triskele eller en helt anden type triskele, behøver altså på ingen måde at relatere til BDSM, men kan relatere til så meget andet, der ligger endog langt væk fra BDSM.

Udgangspunkt specifikt – Celtic Triskele.

Den triskele The Emblem Project valgte som udgangspunkt, og som kom til at danne grundlaget for det af The Emblem Project udviklede, designede og definerede BDSMblem, er den velkendte – Celtic Triskele.

Grundlaget for netop denne Triskele form, er formodentligt inspireret af Triskele’en – Verdens Triad – der er et symbol der har universel betydning, og kan findes over hele verden på tværs af forskellige kulturer, op igennem hele historien.

Triaden eller begrebet threeness er blevet behandlet som hellig siden oldtiden. Det ses som enhed af kroppen, sindet og ånden og antages at symbolisere fysisk vækst, mental udvikling og åndelig opvågning.

World Triad Symbol

Oprindelig var Verdens Triad et orientalsk symbol, men de vestlige gnostikere antog det som et symbol der betegner skæbnes og virkelighedens tredobbelte natur. Det repræsenterer kosmisk kreativitet og står for cyklusser af tid, der holder spiral uendeligt.

Verdens tredimens cirkulære symbol er repræsentativt for Jordens fortsatte bevægelse. Det kan endda forstås som en afspejling af hele eksistens inter-afhængighed og sammenhæng. Meditation på World Triad symbolet antages at fremme harmoni, kreativitet og selvtillid. 

Som den kinesiske Yin Yang symboliserer verdenstriaden også evigheden af de styrker, der er på spil i kosmos, med en harmonisk balance mellem de modstridende styrker. I Tibet og Bhutan betragtes World Triad symbolet som tegn på Trimurti og kaldes den kosmiske Mandala. Den japanske kender det som Mitsu-Tomoe eller Magatama, som er repræsentativ for den menneskelige ånd.

Bemærk – Den af The Emblem Project valgte Celtic Triskele, er en spejlvendt udgave af triskele’en – Verdens Triad, der så er tildelt sine helt egen og unikke symbolik, der er funderet i og stort set favner og rummer, alt hvad begrebet BDSM favner og rummer.

Her vises resultatet af The Emblem Project indsats, der illustreres i 3 forskellige farver, hvor hver farve symboliserer symbolet udført i forskellige metaller.

Her ser vi klart og tydeligt de mest synlige kendetegn ved – The Emblem Projects – BDSMblem.

  • Fælge og eger er af farveindikerende metal, i dette tilfælde guld, sølv og jern.
  • Fælge og eger har ensartet bredde med armene roterende med uret.
  • De indre felter er sorte.
  • Hullerne i felterne er gennemgående.

Under emnet – Symbolik og betydning, er der oplistet yderligere en række specifikke symbolikken, der hver for sig bidrager til, at gøre The Emblem Projekts BDSMblem helt unikt.

Siden er der kommet yderligere illustrationer for dagen, udført i nøje overensstemmelse med definitionen fra The Emblem Project, og her fremstår illustrationen af selve designet i en noget skarpere “streg”.

Her ser man detaljerne mere tydeligt og klart, hvilket jo er vigtigt når det netop er i detaljerne, at forskellen på – The Emblem Projects BDSMblem – og alle de andre allerede eksisterende symboler ligger “skjult”.

BDSM Emblem

Historien bag initiativet, gruppen The Emblem Project, og – Det internationale BDSM Emblem, fortæller projektleder, Steve Quagmyr naturligvis bedst selv, og hans beretning kan findes her – The Emblem Project´s webside (Link)

Mere om – BDSM Emblem.

Senest opdateret:

23. februar 2019