Persondata

BDSM Emblem

Hos bdsm-shop.dk prioriterer vi datasikkerhed, diskretion og fortrolighed højt.

bdsm-shop.dk’s persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for bdsm-shop.dk’s måde at behandle og håndtere dine personoplysninger.

I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger bdsm-shop.dk, samt når du anvender de forskellige tjenester på vores bdsm-shop.dk.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

bdsm-shop.dk

Kontaktoplysninger – Se under menupunkt – Kontakt

Indsamling af personoplysninger

Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger om dig.

De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din privat adresse, dit telefonnummer og lignende identifikations oplysninger, oplysninger om et online køb og om din navigation på hjemmesiden.

Det vil altid fremgå i forbindelse med afgivelsen af oplysninger, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling, eksempelvis gennemførelse af en handel i vores webshop.

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Ved køb af varer hos på bdsm-shop.dk
 • Ved kontakt via kontaktformular eller via e-mail
 • Ved tilmelding til bdsm-shop.dk’s nyhedsbrev
 • Ved deltagelse i en af bdsm-shop.dk’s konkurrencer

Anvendelse af personoplysninger

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

 • Gennemførelse af ordrer i vores webshop
 • Tilmelding til nyhedsbrev
 • Deltagelse i konkurrencer eller andre events
 • Fremsendelse af andet markedsføringsmateriale, herunder invitationer til events og tildeling af værdikoder
 • Indsamling og evaluering af forbrugeranmeldelser
 • Oversigt over købshistorik
 • Statistik
 • Øvrige markedsføringstiltag

Det skal understreges, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit skriftlige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden, at du afgiver dit samtykke først.

bdsm-shop.dk fører statistik over, hvilke områder af websitet og shoppen vores brugere besøger samt hvilke produkter, der er brugernes foretrukne.

Disse data indeholder ikke personoplysninger.

Ved hjælp af de indsamlede data opnås kendskab til brugernes anvendelse af websitet og shoppen. Denne information bruges til at forbedre websitet og shoppen.

Vi bruger derimod data om alle vores brugeres navigation for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender bdsm-shop.dk, og forsøger på denne baggrund at gøre websitet og shoppen bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på Internettet, når du forlader vores site.

Derudover indsamler vi information om, hvilke produkter vores brugere, som en samlet gruppe, foretrækker. Denne information bruges også til at forbedre websitet og shoppen, samt vort vareudbud.

Vi sælger ikke eller på anden måde videregiver information om vores brugeres brug og navigation på vores websitet og/eller shop. Og vi sælger eller videregiver ikke dine købs informationer til tredjepart.

Andre modtagere af personoplysninger

I forbindelse med levering vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til transportør med henblik på levering.

bdsm-shop.dk har indgået databehandleraftaler med vores databehandler og vore leverandører af betalingsgateways, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Videregivelse til andre dataansvarlige

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. 

Oplysninger til brug for vareleverance videregives dog til det af bdsm-shop.dk anvendte transportør.

Det kan endvidere under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel og/eller anden form for kriminalitet.

I tilfælde af omstrukturering, helt eller delvist salg af virksomheden eller konkurs, vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

Overladelse til databehandlere

Dine personoplysninger overlades til bdsm-shop’s samarbejdspartnere, som leverer ydelser på bdsm-shop’s vegne, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på bdsm-shop’s vegne og i overensstemmelse med på bdsm-shop’s instruks.

Overførsel til tredjelande

Dine personoplysninger overføres i forbindelse med nyhedsbrevet til MailChimp i USA. Kommissionen har truffet afgørelse, om at beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt i USA (jfr. EU-US Privacy Shield), og MailChimp er ydermere certificeret i EU/US Privacy Shield.

Sletning af persondata

På sitet bdsm-shop.dk slettes alle persondata straks, når de ikke længere er nødvendige for, at gennemføre en ønsket transaktion.

Cookies

bdsm-shop.dk anvender cookies på vores hjemmeside.

Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her: Cookiepolitik.

Sikkerhed

bdsm-shop.dk har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder.

bdsm-shop.dk bestræber sig således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger. bdsm-shop.dk er desuden SSL certificeret, hvilket betyder at data, der sendes til bdsm-shop.dk er krypteret.

Dette betyder, at dine oplysninger (fx kreditkortoplysninger) er private, når de sendes til bdsm-shop.dk.

Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som bdsm-shop.dk behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser.

Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger.

Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom.

Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til bdsm-shop.dk, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. bdsm-shop.dk vil herefter slette dine oplysninger, medmindre bdsm-shop.dk kan fortsætte behandlingen på andet grundlag.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os. Se under menupunktet kontakt.

Ændring af oplysninger mv.

Hvis du ønsker, at bdsm-shop.dk opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som bdsm-shop.dk har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til bdsm-shop.dk.

Se under menupunktet kontakt.

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i pkt. 14 ovenfor.

Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Mere – om os

Betingelser

Senest opdateret:

11. februar 2019