Om BDSM Emblem

BDSM Emblem - Halsvedhæng - Guld - 8 karat

Symbol – Symboler

Op igennem tiderne har mennesket udviklet symboler i utallige udformninger, alle med henblik på at symbolisere noget helt unikt.

Nogle er udviklet og designet som symbol for nationale, regionale, og/eller lokale fællesskaber. (F.eks. Landeflag, hærfaner, kommune- og byvåben, mv.) Andre som symbol for særlige organisationer, enheder, religioner og/eller interessefællesskaber, (F.eks. Firmalogo, foreningslogoer, trosfællesskaber, symboler for sportsgrene, mv.) og så er der de mange hvor selve symbolet illustrerer noget helt specifikt. (F.eks. adfærds- og færdselstavler, mv.)

Eksempler: Symboler (Link)

Symbolik

Hvad de hver for sig symboliserer kan være så uendeligt forskelligt, og formålet med symboler er jo netop, at de igennem deres symbolikker skal signalere noget helt specifikt til omverdenen, men selv om nogle symboler ved første øjekast umiddelbart kan se identiske ud, kan der i de enkelte indgå små variationer der indebærer, at der kan være betydelige forskelle på hvad de hver for sig reelt symboliserer og signalerer.

At anvende og/eller bære symboler

Nogle symboler er beskyttet og forbeholdt en afgrænset kreds af personer, der hver for sig opretholder fornøden legitim tilladelse til at anvende/bære det, tildelt af den eller de, der nu engang besidder den legitime ophavsret, og bærer man et sådant symbol uden legitim tilladelse, vil det ofte kunne aflede uønskede konsekvenser, ligesom når man vælger at bære et symbol, vælger man samtidig at signalere til omverdenen, at sympatisere med netop det som det pågældende symbol symboliserer, og her må man være forberedt på, at ikke alle i omverdenen vil dele disse sympatier, og herved vil et symbol kunne blive kimen til konflikt.

Derfor er det overordentligt vigtigt, inden du vælger at bære et symbol, at sætte dig godt og grundigt ind i, dels om symbolet er beskyttet, og dels hvad symbolet egentligt symboliserer og signalerer, så du ikke uforvarende kommer til, dels at krænke andres rettigheder, og dels overfor omverdenen, signalerer noget du faktisk ikke engang kan stå inde for.

Bær eller anvend derfor aldrig et symbol, ligegyldigt hvilket, uden først at undersøge, dels om det er tillagt restriktioner, og dels for at sikre, at du til fulde kender dets betydning, symbolik og signalværdi, og til fulde kan acceptere, respektere, og stå inde herfor.

BDSM – Symboler

Forskellige BDSM-symboler

Med tiden som begrebet BDSM har udviklet og bredt sig ud over store dele af verdenen, er der også her opstået en lang række symboler, dels for nationale, regionale og/eller lokale fællesskaber, dels for særlige organisationer, enheder, og/eller interesseområder, og naturligvis også hvor symbolet illustrerer noget helt specifikt. F.eks. symbolet for ejerskab, (det sort/hvide stribede flag med det røde skjold og det hvide O) Halsbåndet, O-ringen, osv.

Symboler der anvendes i forbindelse med BDSM er naturligvis ingen undtagelse. De er symboler ligesom alle andre, og de rummer hver for sig deres helt egen og unikke symbolik, og lige som alle andre symboler rummer BDSM symbolerne også en række nøje definerede elementer, (Detaljer) hver for sig med sin helt egen og unikke betydning, der tilsammen danner netop dét signal, (budskab) som det pågældende BDSM-symbol har til formål at symbolisere og signalere.

Derfor – ønsker og vælger du, at anskaffe, anvende og/eller bære et BDSM Symbol er det også her vigtigt, at du forinden sætter dig godt og grundigt ind i hvad det aktuelle symbol egentligt symboliserer og signalerer, herunder f.eks.

  • Hvad er BDSM?
  • Hvad står BDSM for?
  • Hvad rummer BDSM?
  • Hvordan udleves BDSM?
  • Hvilke ”spilleregler” er gældende ved udlevelse af BDSM?
  • Hvad indeholder det pågældende BDSM-symbol af elementer og symbolikker, som du bør kende til og vide betydningen af?

Vær specielt opmærksom på detaljerne, idet det netop ofte er i detaljerne de store forskelle på symboler ligger ”skjult”.

Du kan stort set finde det hele på nettet.

Prøv blot at skrive søgeordet BDSM i din browsers søgefelt, og du vil opdage at utallige ”døre” vil åbne sig, og under dem, mange, mange flere, men husk på

  • Der findes utallige og meget divergerende tolkninger, forståelser og opfattelser af begrebet BDSM, ligesom der findes mange tilkendegivelser, retningslinjer og vejledninger, men der findes – INGEN – endegyldig facitliste. BDSM er og bliver, hvad der er rigtigt for den enkelte. (Dig)
  • At afstanden imellem at forstå og ikke forstå, og/eller endog misforstå – er ganske kort. (Men – Konsekvenserne kan blive katastrofale.)

Mere om – BDSM Emblem.

Senest opdateret:

23. februar 2019