Symbolik og betydning

BDSM Emblem - Halsvedhæng - Guld - 8 karat

Oversat fra The Emblem Project’s hjemmeside.

BDSM-symbolet har ingen oplagt betydning, fordi det var skabt som noget gådefuldt.

For den almindelige iagttager som bliver frastødt af BDSM, er det ”blot” et attraktivt stykke smykke, og derfor kan vi bære det frit som en venlig hilsen, et nik og et vink til andre BDSM’ere, som vi tilfældigt måtte møde i det offentlige rum i vores dagligdag.

For den indviede derimod, er Emblemet fyldt med mening.

Inddelingerne:

De tre inddelinger (Dråber) repræsenterer de forskellige tresomheder i BDSM.

 • For det første, selve de tre inddelinger i BDSM; B&D, D&S, og S&M.
 • For det andet, de tre livsopfattelser for selve BDSM-adfærden; Sikkerhed, Sund fornuft og Aftalemæssig.
 • For det tredje, de tre afsnit af fællesskabet; De øverste, De nederste, Og bytterne (De der skifter imellem Top/bund).

Hullerne:

Det er denne tredje symbolisme der giver mening i hullerne i hver enhed.

Eftersom BDSM i det mindste er en form for en leg og som det største et kærlighedsspil, repræsenterer hullerne ethvert individs ufuldstændighed i BDSM-sammenhæng.

Uanset hvor ”harmonisk” og ”hel” individer måtte være, foreligger der et tomrum indeni dem, der kun kan blive opfyldt gennem samvær med andre. BDSM kan ikke udøves alene.

Utydelige afgrænsninger:

Ligheden mellem denne ”trevejs” variation, og Yin – Yang symbolet, er ikke tilfældig.

Ligesom det buede omrids på Yin og Yang repræsenterer grænsen hvor ting ender og andet begynder, ligeså repræsenterer de buede grænser her de utydelige afgrænsninger mellem B&D, D&S og S&M.

Metallet:

Metallet og den metalliske farve på medaljonen, repræsenterer lænkerne eller styrken i et BDSM-slaveri/ejerskab.

Farven:

De tre inderste felter er sorte, og repræsenterer en højtideligholdelse af den kontrollerede mørke side indenfor BDSM-udøvelsen.

Buerne:

De buede linjer i sig selv, kan ses som en stiliseret afbildning af en svingende pisk eller endog også en arm i bevægelse mod at aflevere et erotisk slag.

Cirklen:

Den alt omsluttende cirkel, repræsenterer naturligvis den samlede harmoni i det hele og samfundets samhørighed der beskytter sine egne.

Illustration af – BDSM Emblemets mangetydighed

Efterfølgende søges BDSMblem’s mangetydighed illustreret grafisk: (Illustrationerne udført af – bdsm-shop.dk)

For det første, selve de tre inddelinger i BDSM;

 • B&D – Bondage/Dicipline (Fastholdelse/Disciplin)
 • D&S – Domination/submission (Dominans/underkastelse)
 • S&M – Sadism/masochism (Sadisme/masochisme)
BDSM Emblem significance 1

For det andet, de tre livsopfattelser for selve BDSM adfærden;

 • Safe (Sikker)
 • Sane (Sund fornuft, og)
 • Consensual (Aftalemæssig)
BDSM Emblem significance 2

For det tredje, de tre afsnit af fællesskabet;

 • Tops (De øverste)
 • Bottom (De nederste) og
 • Switches, those who switch between Top/Bottom (Bytterne, De der skifter imellem Top/bund).
BDSM Emblem significance 3

PS – Livsopfattelser.

Livsopfattelsen SSC udgør den oprindelige grundlæggende og basale livsopfattelse for udøvelse af BDSM, men er sidenhen blevet suppleret med livsopfattelsen RACK. (Risk Aware Consensual Kink.)

I dag udøves BDSM således med udgangspunkt i 2 primære, og basalt meget forskellige livsopfattelser, og baggrunden er, at en række BDSM-aktiviteter ikke vil kunne udøves uden risici, (F.eks. – Åndedræts kontrol) så her vil livsopfattelsen SSC være uanvendelig. Derfor anvendes i stedet RACK livsopfattelsen, hvor der er tale om udøvelse hvori indgår forudsigelige/erkendte risici.

Kendetegnet for SSC er, at udøvelse er begrænset til aktiviteter uden risici, (at enhver risiko i videst muligt omfang søges identificeret og elimineret) hvor kendetegnet for RACK er, at der er tale om udøvelse med – Forud identificeret og gensidig erkendt og accepteret risici. (Alle parter)

Den primære basale forskel på livsopfattelserne SSC og RACK er således, at elementet – Safe (Sikker) – er erstattet med elementet – Risk Aware(Forud identificeret og gensidig erkendt og accepteret risici – Alle parter) hvorimod begge fortsat betinger både Sane (Sund fornuft) og Consensual. (Aftalemæssig)

Som på alle andre områder ved udlevelse af BDSM, er det ikke enten eller – men både og, idet det generelle fundament for udlevelse, udmærket kan være efter SSC, hvor der for specifikke forud definerede elementer, aftales udlevelse efter RACK. (Forud identificeret og gensidig erkendt og accepteret risici – Alle parter)

Afgrænset symbolik/betydning

Symbolet – Det internationale BDSM Emblem – synes afgrænset til alene at symbolisere hvad begrebet BDSM favner og rummer, dvs. hvad der er defineret igennem de fire bogstaver, og The Emblem Projects intention og formål med at udvikle symbolet var jo netop også, at skabe mulighed for at udøvere af BDSM, dvs. udøvere af de elementer hvis udøvelse ligger indenfor definitionerne af de fire bogstaver, på diskret vis vil kunne ”øjne” hinanden i dagligdagen, og ikke mindst de, der i relation til hinanden, rummer modsatrettede sammenfaldende interesser, (F.eks. Dominant/submissive) og netop her vil symbolet – Det internationale BDSM Emblem (Link) jo have sin oplagte berettigelse og være til stor hjælp.

Mere om – BDSM Emblem.

Senest opdateret:

26. februar 2019