Det internationale BDSM Emblem

BDSM Emblem

Som nævnt under menupunktet – Om BDSM Emblem, (Link) findes der mange symboler der på forskellig vis og i forskellig grad relaterer til BDSM, men faktisk findes der kun ét legitimt ”officielt” internationalt symbol for BDSM.

Ideen fødes.

Ideen til et internationalt symbol for BDSM har sin oprindelse tilbage i begyndelsen af 1990, hvor den blev født på America Online, (AOL) der på det tidspunkt var et lille iltert opstarts-site, (socialt medie) der gik op imod de store drenge og var samlingspunkt og hjemsted for en række små og store grupper – herunder et aktivt, modigt og ofte forfulgt BDSM-fællesskab.

Ved udgangen af 1994 var America Online, (AOL) vokset betydeligt, og BDSM-fællesskabet var vokset sammen med det, og den oprindelige gruppe var hen ad vejen blevet splittet op i flere undergrupper, men til trods for opsplitningen foregik der et samspil på tværs af grupperne omkring visse emner, herunder – mental sundhed.

Det var i et sådant forum, at kimen til ideen om et internationalt symbol for BDSM udviklede sig, afledt af en række tilfældigt opståede spørgsmål som eksempelvis:

  • Hvor stor en andel er vi i det samlede samfund?
  • Hvor mange af os har ikke lyst til at være åben om vore BDSM-interesser – af frygt for ”forfølgelse”?
  • Kunne der være en måde at få øje på hinanden på en venlig, ikke-afslørende måde?
  • Var der måske et symbol, vi kunne bære for at identificere os til hinanden, uden at skulle udsættes for, at nogen i det ofte fjendtlige Vanilla samfund ville være belærende/irettesættende?

På det tidspunkt eksisterede der ikke et fælles kendetegn for hele – Det internationale BDSM-univers, og grundtanken/ideen var, at søge at skabe et sådan fælles internationalt symbol, der kunne anvendes i såvel grafiske som fysiske udgaver, dvs. hvor de grafiske f.eks. kunne anvendes på trykte og digitale medier, og hvor de fysiske f.eks. ville kunne bæres i form af smykker, pins, nøgleringe, osv., således at udøvere af BDSM kunne identificere sig overfor hinanden, uden at skabe opmærksomhed i det ofte fjendtlige Vanilla samfund.

Intense drøftelser udviklede sig både i forum og i private e-mail, og det førte til dannelsen af en gruppe bestående af de mest opsatte omkring ideen, nemlig gruppen der senere er blevet kendt som – The Emblem Project.

I gruppen The Emblem Project deltog aktive BDSM-udøvere fra mange forskellige lande, på tværs af landegrænser, sprog, race, køn, BDSM-tilgang, mv., så her var reelt tale om en internationalt sammensat gruppe af BDSM-udøvere, og i rollen som projektleder agerede – Steve Quagmyr.

The Emblem Project - Logo
The Emblem Projects logo

Arbejdet i gruppen var både intenst og omfattende, utallige gode forslag blev lagt på bordet, blev vurderet, sat op imod de mange allerede kendte, og langt de fleste faldt, fordi ligheden med noget eksisterende viste sig at være for stor. Målet jo var, at skabe noget der var helt unikt, enkelt og let at identificere, blandt den store mængde af allerede eksisterende og meget lignende symboler.

Resultat af indsatsen

På et tidspunkt lykkedes det i gruppen, at nå til enighed om en unik definition, der blot ved et hurtigt øjekast ville kunne skelnes fra alle andre og lignende symboler, og efterfølgende er denne definition så blevet visualiseret i en grafisk skitse bestående af 3 identiske symboler, der her vises i 3 forskellige farver, hvor hver farve illustrerer symbolet udført i forskellige metaller.

The Emblem Project tildelte symbolet betegnelsen – BDSMblem.

BDSMblem

BDSMblem – et internationalt beskyttet design.

Med baggrund i – Diskretionshensigten, (Link) og i forsøg på i videst muligt omfang, at sikre symbolet imod misbrug og uhensigtsmæssig omgang, gennemførte projektleder, Steve Quagmyr i 1995 på vegne af The Emblem Project, en international beskyttelse af symbolet således, at anvendelse kun måtte/må ske imod forudgående tilladelse fra The Emblem Project, men samtidig blev anvendelse dog givet fri på en række områder, herunder bl.a. en række ikke kommercielle anvendelsesområder.

Med en sådan beskyttelse blev det muligt for – The Emblem Project – at holde nogenlunde styr på hvem, hvor, til hvad og hvordan symbolet BDSMblem blev anvendt, og derved i nogen omfang imødegå og/eller forhindre, at uhensigtsmæssig anvendelse ville kunne forvolde skade på såvel hensigt som formål.

Se – Diskretionshensigten. (Link)

Legitimation

Symbolet – Det internationale BDSM Emblem, (BDSMblem) ligner i dag ved første øjekast utallige andre symboler, og utallige andre symboler ligner ved første øjekast symbolet – Det internationale BDSM Emblem. (BDSMblem)

Det er slet ikke tilfældigt, idet der i tiden efter, at projektleder, Steve Quagmyr på vegne af The Emblem Project optog beskyttelse af dét, af The Emblem Project udviklede, definerede og grafisk illustrerede design, (BDSMblem) er der fremkommet utallige versioner med varierende betegnelser og med diverse modifikationer i forhold til The Emblem Projects definition, og baggrunden har nok primært været i forsøg på, at omgå The Emblem Project beskyttelse af deres – BDSMblem.

Den opmærksomme beskuer vil dog hurtigt opdage, at langt de fleste af de modificerede tilnærmelser, faktisk mangler helt basale og væsentlige elementer, der jo hver for sig netop skaber de symbolikker der legitimerer – Det internationale BDSM Emblem.

Det er naturligvis hverken forbudt og/eller strafbart at ”opfinde” og udvikle sit helt eget symbol/emblem, og så betegne det som et BDSM-symbol/emblem, men dét alene gør det ikke til – Det internationale BDSM Emblem. (Det skaber blot forvirring, og gør det svært for alle og ikke mindst nye, at finde hoved og hale i det hele, som om det ikke er komplekst nok?)

Naturligvis vil et tilfældigt symbol ikke i sig selv opnå legitimation til betegnelsen – Det internationale BDSM Emblem. En sådan legitimation kan alene tildeles af hele det internationale BDSM-Univers i fællesskab, dvs. igennem en bred og almen accept og anerkendelse blandt BDSM-udøvere verden over.

The Emblem Projects definition af BDSMblem, er dog den eneste definition hvis tilblivelse reelt er afstedkommet igennem et bredt internationalt samarbejde blandt aktive BDSM-udøvere, på tværs af landegrænser, sprog, race, køn, BDSM-tilgang, mv., og efter frigivelsen af designet, er det den eneste definition der på internationalt plan har opnået en bred og almen accept og anerkendelse, og begrundet i disse omstændigheder er The Emblem Projects BDSMblem det eneste symbol, der reelt oppebærer fornøden legitimation til at bære betegnelsen – Det internationale BDSM Emblem.

Vi må huske, at inden The Emblem Project tog initiativet og efterfølgende igennem en aktiv, international, omfangsrig og fælles indsats fik udviklet, defineret og designet det fælles symbol for BDSM, eksisterede der reelt ikke et internationalt symbol for BDSM, og derfor – En stor tak til alle deltagere i The Emblem Projekt.

The Emblem Projekts initiativ og indsats har tilført hele det internationale BDSM-univers et fælles symbol, et symbol der på en og samme tid er både diskret, enkelt og let genkendeligt, et symbol vi er mange aktive BDSM-udøvere verden over, der værdsætter højt, nærer stor respekt for, og beundrer for det flotte resultat, og netop dét har jo åbnet op for muligheden, at vi kan bære det synligt, og herigennem både identificere vort eget tilhør og, sende en venlig hilsen, et nik og et vink til andre BDSM’ere, som vi tilfældigt måtte møde i det offentlige rum i vores dagligdag.

På The Emblem Projects hjemmeside kan du læse mere om – Hvad der er og ikke er – The Emblem Projects BDSMblem, og hvorfor det er så vigtigt at kunne se og kende forskel. – Link.

BDSMblem – Opfyldelse af hensigt og formål.

The Emblem Projects hensigt og formål med at udvikle og skabe et internationalt symbol for BDSM var jo, at skabe et fælles symbol der kunne anvendes i såvel grafiske som fysiske udgaver, dvs. hvor de grafiske f.eks. kunne anvendes på trykte og digitale medier, og hvor de fysiske ville kunne bæres af den enkelte BDSM-udøver, f.eks. i form af smykker, pins, nøgleringe, osv., og herigennem formå at kunne identificere os overfor hinanden og udtrykke en venlig hilsen, et nik og et vink til andre BDSM-udøvere, som vi tilfældigt måtte møde i det offentlige rum i dagligdagen, uden samtidig at skabe unødig opmærksomhed i det ofte fjendtlige Vanilla samfund.

Skal den hensigt og det formål opnås, må visse forudsætninger nødvendigvis være opfyldt, herunder

Diskretion :

Dets betydning må ikke være alment kendt, idet det for den almindelige iagttager der bliver frastødt af BDSM, ”blot” skal optræde som et attraktivt stykke smykke.

Hvis betydningen er/bliver alment offentligt kendt, vil det med stor sandsynlighed hæmme udbredelsen og anvendelsen, idet mange BDSM-udøveres ønske og mulighed for at bære det i hverdagen, vil blive begrænset. Se – Diskretionshensigten. (Link)

Tilgængelighed :

Det skal naturligvis være let tilgængeligt, men samtidig skal tilgængeligheden i videst muligt omfang begrænses således, at det stort set alene bliver kendt af og tilgængeligt for, egentlige udøvere af BDSM. Dvs. de ”indviede”, de der kender dets betydning og ved hvad det reelt står for. Se – Diskretionshensigten. (Link)

Ifald det ikke er let tilgængeligt, vil de BDSM-udøvere/”indviede” der ønsker og kan bære det i hverdagen, jo være afskåret herfra.

Det er så her bdsm-shop.dk ser sin mission og relevans, nemlig at medvirke til at – Det internationale BDSM Emblem – udført i nøje overensstemmelse med The Emblem Projects definition, også i de fysiske udførelser som f.eks. i form af smykker, pins, nøgleringe, mv., bliver let tilgængelige, dog under nøje hensyntagen til, i overensstemmelse med, og efterlevelse af – Diskretionshensigten. (Link)

International BDSM dag.

Efter forlydende udråbte BDSM klubben Rosas 5 i Barcelona i året 2003 datoen d. 24/7 til International BDSM dag. Et lokalt initiativ som store dele af BDSM universet verden over sidenhen har taget til sig.

Den Internationale BDSM dag, d. 24/7, fejres således idag verden over i mange BDSM klubber og af mange BDSM udøvere.

Mere om – BDSM Emblem.

Senest opdateret:

23. februar 2019